YÜZÜMÜZÜ AĞARTAN...

Canından, candan öte evlad ü ıyalinden, malından, huzurundan taviz veren ancak hürriyetine bir nebze ve bir an gölge düşmesine müsaade etmeyen bir milletin vatan tutup kutsal bildiği bu topraklarda, Kahramanmaraş'ta, yaşıyor olmanın sorumluluğunu görev bilincimizle harmanlayarak Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak 100. yıl etkinliklerine nitelikli bir şekilde hazırlanıyoruz.

Bedeli ödenen ancak pahası hiçbir zaman biçilemeyecek olan kutsal bir emaneti yarına taşımak adına “Her Ferdi Kahraman Maraş” teması çerçevesinde birbirinden kıymetli eserlerin yer aldığı koleksiyonlarımızda Milli Mücadele'nin ruhunu zemine nakşederek geleceğe naklediyoruz. Tasarladığımız ürünlerle manayı görünür kılarak bağımsızlık bilincini diri tutmak gayesindeyiz. Attığımız her ilmek, kumaşa tutturduğumuz her boncuk, kağıda dokunan her fırça darbesi, dokuduğumuz çözgünün her sırası, derinin üzerine sırlanan her sim ile geçmişte yaşanan olaylar; bugün tekrar yaşanıyormuşçasına el sanatlarımızla yani kendi üslubumuzla tekrar yazılsın istiyoruz. Ortaya çıkardığımız bu eserler, sergilenebilir her platformda halkımızla buluşsun, ilgilileri Milli Mücadele'yi bir kez de sanattan okusun çabasındayız. Öte yandan heyecanımızı bizimle paylaşan ve emeğimizin hakkını koruyan her davetin icabetini büyük bir şevkle yerine getireceğimizi bildirmek isteriz.

Düşmanın müstahkem mevkilerinden sürekli top ve makinalı tüfek ateşiyle şehri delik deşik ettiği, çıkan yangınların gece gündüz mahalleleri yakıp küle döndürdüğü, iki tarafın da erzak ve gıda sıkıntısı çektiği, sokaklardaki cenazelerin bile alınamadığı, kar yığınlarının iki metreyi bulup sıcaklığın geceleri -20 dereceye kadar düştüğü bir muharebenin zafere taşınan anısını emeğimizle koruyoruz. O gün yaşananların acısını sinemizde baki tutarak bugüne ulaşan kurtuluş müjdesini yaptığımız ürün tasarımlarıyla tekrar tekrar kutluyoruz.

“Her Ferdi Kahraman Maraş” temasının ilk projesi olarak “Maraş Serencamı” adını verdiğimiz özgün desenimizi bakırcılık, Maraş filesi, geleneksel el sanatları ve mozaik atölyelerimizde ayrı ayrı disiplinler çerçevesinde farklı tekniklerle çalıştık. Desenimizde Kahramanmaraş'ın bugüne taşınan unsurlarından olan Ulu Camii, Taş Medrese, Maraş Aslanı, Sütçü İmam türbesi, Maraş konakları, Maraş Kalesi, Kale'de bulunan Ramazan topu gibi birçok değeri resmettik.

“Kırkyamada Kırk Maraş” projesinde Öğretim Görevlisi Ahmet Akkurt'un Kahramanmaraş kültürünü yansıttığı minyatür tablolarından ve kurumumuzda oluşturduğumuz özgün desenlerden yararlanarak giyim ve mefruşat atölyemizde kırkyama tekniğiyle hazırladığımız tablolardan on iki tanesini 12 Şubat Kurtuluş Bayramı'na özel bir koleksiyon olarak hazırladık.

“Sonsuza Dek Kahraman Maraş” projesinde ise enstitümüzde korunan bütün el sanatları ile “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası”nın mana ve detaylarını barındıran nadide bir koleksiyon oluşturduk. Bir isme değil bir şehre verilen ve tarafımızdan bir hazine titizliğiyle korunan madalyanın anlamını dimağımıza, üzerinde bulunan her sembolü ince ince uygulana-bilir zeminlere işledik.

Sütçü İmam'ın şerefine, Şeyh Ali Sezai Efendi'nin hürmetine, İbrahim Evliya'nın izzetine, Arslan Bey'in cesaretine, Senem Ayşe'nin gayretine, Abdal Halil Ağa'nın bileğinin kuvvetine, dahası adını anamadığımız yiğit kahramanlarımızın hamasetine atfettiğimiz bu çalışmalarla dillendirmek istiyoruz ki dün nasılsa bugün de öyle: Bu bayrak inmez, bu mevzi düşmez.